Design & Construct

Steeds vaker leggen opdrachtgevers zowel het ontwerp als de uitvoering bij één partij neer. Deze manier van werken heeft voordelen voor de opdrachtgever. Zo kan reeds in de ontwerpfase rekening worden gehouden met de manier van uitvoering en zijn de risico’s voor de opdrachtgever beperkter dan wanneer het ontwerp en de uitvoering bij verschillende partijen ligt.
In de loop der jaren heeft Knol ervaring opgedaan op het gebied van Design & Construct. Zowel op kleine als op grotere schaal. Wij hebben de mensen in huis om een werk te realiseren vanaf de initiatieffase tot en met de daadwerkelijke uitvoering.
Wij zijn graag bereid om met u om de tafel te gaan om uw plannen te bespreken en aan te geven wat wij in deze voor u kunnen betekenen.